Komatsu Europe International annetab HB215LC-1 hübriidekskavaatori Rahvusvahelisele Polaarfondile

2013-12-16

Vilvoorde, detsember 2013 – Komatsu Europe International teatab, et annetab Rahvusvahelisele Polaarfondile uue HB215LC-1 hübriidekskavaatori.
Masina, mis toimetatakse meritsi Antarktikasse, kus see hakkab tööle Printsess Elisabethi Polaarjaamas, on varustanud tasuta lisaseadmetega BIA n.v., Komatsu ametlik edasimüüja Belgias. 27. novembril Belgias Fleurusis toimunud lühikesest üleandmistseremooniast võttis osa pr Keiko Fujiwara, Komatsu Europe President ja tegevdirektor, mitu BIA ja Komatsu tippjuhtkonna liiget ja Polaarfondi esindajad.
Komatsu tipptehnoloogiliste seadmetega varustatud hüdrauliline ekskavaator HB215LC-1 kuulub teise põlvkonna masinate hulka. Traditsiooniliste ekskavaatoritega võrreldes kasutab masin keskmiselt 25% vähem kütust ja samavõrra madalam on ka selle CO2 heitmete tase.
Polaarfondile annetatava hübriidmasina valmistas ette ja varustas tööks Printsess Elisabethi Polaarjaamas BIA; töö teostati firma töökojas Fleurusis, Belgias. Polaarjaama tehnikajuht ja ekskavaatori operaator läbisid mõlemad nii tehnilise kui ka praktilise koolituse.
2. detsembril laaditi hübriidekskavaator Belgia Zeebrügge sadamas „Mary Antartica“ pardale. Plaanikohaselt peaks laev jõudma sihtkohta Antarktikas 15. jaanuaril 2014, olles teinud 21. detsembris vahepeatuse Kaplinnas, Lõuna-Aafrikas. Seejärel transporditakse HB215LC-1 masin ca 240 km kaugusele jäävasse Printsess Elisabethi Polaarjaama.
Rahvusvahelise Polaarfondi asutasid 2002. aastal Belgia polaaruurija Alain Huber, professor Hugo Decleir ja professor André Berger, ning fondi eesmärk on väärtustada senisest enam teaduse rolli, eriti polaaralade uurimise valdkonnas. Fond toetab polaarpiirkondades teostatavaid teadusuuringuid, mille eesmärk on avardada teadmisi, soodustada teadlike valikute tegemist kliimamuutustest lähtudes, ja toetada kestliku ühiskonna arengut.
Rahvusvaheline Polaarfond teeb koostööd firmade ja institutsioonidega, ning seda nii konkreetsete projektide elluviimiseks kui ka oma põhieesmärgi nimel – polaaraladel läbiviidavate teadusuuringute toetamiseks, kliimamuutustega seotud probleemide käsitlemiseks ja vähem süsinikdioksiidi heitmeid tootva ühiskonna kujundamiseks. (*)

 

Antarktikas asuv Printsess Elisabethi Polaarjaam on ainus nullemissiooniga jaam Antarktikas ning töötab tänu mikrotarkvõrgu rakendamisele täielikult päikese- ja tuuleenergial. Jaam asub Kuninganna Maudi maal Utsteini nunatakil (71.57°S 23.20°E). Tegemist on teaduslikele polaaruuringutele keskendunud Belgia uurimisjaamaga, mis alustas tööd 15. veebruaril 2009. Rahvusvahelise Polaarfondi poolt projekteeritud ja opereeritav jaam on esimene polaarjaam, kus on omavahel ühendatud keskkonnasõbralikud ehitusmaterjalid, puhas ja efektiivne energiakasutus, jaama energiatarbimise optimeerimine ning nutikad jäätmekäitlustehnoloogiad.

Polaarjaam asub Utsteini aheliku all, kus tuuleiilide kiirus võib ulatuda kuni 300 km/h. Tänu oma aerodünaamilisele kujule ja mitme meetri sügavusele igikeltsa ankurdatud vundamendile suudab jaam sellises tugevas tuules püsima jääda. Jaam on ühendatud üheksa piki mäeahelikku seisva tuulegeneraatoriga. Hoone ülemisel tasandil paikneb jaam ise, kus saab üheaegselt elada kuni 16 teadlast. Alumisel tasandil asub garaaž lumesõidukitele ja muudele tarvikutele. (**)

* http://www.polarfoundation.org/
** http://en.wikipedia.org/wiki/Princess_Elisabeth_Antarctica
Käesolevas uudiskirjas olev informatsioon on ajakohane uudiskirja avaldamise ajal ning võib ilma eelneva teatamiseta muutuda.

Vasakult paremale – hr Andreas Wagner, Rahvusvahelise Polaarfondi tegevjuht, pr Keiko Fujiwara, Komatsu Europe International President ja tegevdirektor, hr Raf Cools – BIA, peadirektor, Benelux


Kontakt:
Kevin Broman
Komatsu Europe International N.V.
+32 2 255 24 58 
kevin.broman@komatsu.eu