Uus buldooser D61EXi/PXi-23

2013-08-19

Komatsu Europe International n.v. esitleb uut buldooserit D61EXi/PXi-23

 Varustatud esimese täisautomaatse tera juhtsüsteemiga.

Vilvoorde, juuli 2013 - Komatsu Europe International n.v. esitleb Euroopa turul esimest masina nutika juhtsüsteemiga buldooserit D61EXi/PXi-23. Tänu unikaalsele täisautomaatsele tera juhtsüsteemile saab buldooser D61i-23 automaatrežiimil hakkama mitte üksnes viimistleva planeerimisega, mida oskab ka tavaline masina juhtsüsteem, vaid suudab kaevata ja teisaldada objektil ka suuri pinnasekoguseid. Tulemuseks on erakordne tootlikkuse kasv. D61i-23 on esimene masin, mis on varustatud selle innovaatilise tehases integreeritava tehnoloogiaga, ning see on laiendatav ka teistele Komatsu toodetele.

Pikema roomiku ja maapinna kokkupuutepinnaga standardsed mudelid (EX) ja vähendatud pinnasesurvega mudelid (PX) võimaldavad klientidel valida oma vajadustele kõige sobivama läbivuse ja massijaotusega masina. Töömasside vahemik ulatub 17740 kilogrammist 18660 kilogrammini, sõltuvalt masina konfiguratsioonist, ning netovõimsuseks on 125 kW/ 168 hj 2200 p/min juures.

Lisaks sellele kuulub D61i-23 varustusse ka Komatsu intellektuaalomandiõigusega kaitstud KOMTRAX™ (Komatsu masina seiresüsteem) ja TOPCON-i ehitusetegevuse haldussüsteem. Lähitulevikus võimaldab see integreeritud süsteem saavutada ehitustegevuses senisest suuremat tõhusust, pakkudes veebiteenuse vahendusel reaalajas juurdepääsu masina andmetele, et jälgida töö kulgu, sealhulgas objektil teisaldatava pinnase kogust.

Innovaatiline: Täisautomaatne tera juhtsüsteem nii suurte pinnasekoguste teisaldamiseks kui ka viimistlevaks planeerimiseks

Ehkki traditsioonilise juhtsüsteemiga roomikbuldooserite abil saab teostada väga kõrge täpsusastmega planeerimist, suudab D61i-23 tänu täisautomaatsele tera juhtsüsteemile kaevata ja teisaldada automaatrežiimil ka suuri materjalikoguseid. Sellisel juhul jälgib tera automaatne juhtsüsteem tera koormust ja korrigeerib tera tõstekõrgust, vähendades roomikute libisemist ja suurendades mullatööde efektiivsust. Sedamööda, kuidas masin jõuab töö edenedes soovitud viimistlustasandini, reguleerib tera automaatne juhtsüsteemi tera tööd nii, et pinnase planeerimine toimuks maksimaalse täpsusega. Võrreldes traditsiooniliste masina juhtsüsteemi lisaseadmetega võimaldab Komatsu tehnoloogiline innovatsioon saavutada suurte pinnasekoguste töötlemise tõttu kuni 13%-list efektiivsuse kasvu.

Integreeritud: Standardne tehasepaigaldus ja integreerimine

Uuel D61EXi/PXi-23 mudelil on need masina juhtsüsteemi komponendid, mis tavapäraselt terale paigaldatakse, asendatud tehasepaigaldusega kabiini katusel oleva GNSS (globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi) antenni, täiustatud inertsiaalse mõõteüksuse (IMU+) ja käigutundlike hüdrosilindritega. Need komponendid monteeritakse masinale Komatsu tehases juba masina kooste käigus, samaaegselt masina juhtmonitori ja kontrollerite paigaldamisega masina kabiini; selline lähenemine tagab paigaldamise kvaliteedi ja usaldusväärsuse.

Integreeritud andurite komplekt pole mitte üksnes vastupidav ja täpne, vaid välistab ka tülika igapäevase vajaduse terale GNSS antenne ja juhtmeid kinnitada ning neid sealt pärast töö lõppu taas maha võtta; samas hõlmab nüüd Komatsu kulumiskindluse näitajad, kvaliteet ja klienditugi ka masina juhtsüsteemi ennast. 

Nutikus: Optimaalseid tulemusi tagavad parendused

Kabiinis võimaldavad valitavad mullatöörežiimid kohandada süsteemi reaktsiooni teostatavate tööde järgi, mis tagab masina optimeeritud jõudluse. Samuti saab tera sätteid eelseadistuste piires reguleerida nii, et need tegelikele töötingimustele vastaksid. Tänu sellele, et automaatne süsteem suudab tera iga läbimi alguses tera täpselt langetada ning läbimi lõpus taas üles tõsta, võib masina nutikat juhtsüsteemi pidevalt automaatrežiimil hoida.

Sedamööda, kuidas masin objektil liigub, kogub kabiini katusel olev GNSS antenn tegelikke kõrgusi mõõtes täpseid pinnaseandmeid. Käigutundlik nurgasilinder mõõdab tera reaalset nurka, tagades ristkaldel planeerimise kõrge täpsuse, sõltumata sellest, kas tera on kaldu või mitte.

K0MTRAX: D61EXi/PXi-23 mudelile paigaldatud uusim KOMTRAX™ tehnoloogia edastab masina tööd puudutvad andmed juhtmeta tehnoloogia vahendusel turvalisele veebilehele. Töötundide, kütusekulu, asukoha, hoiatuste ja hooldusteadete andmed kantakse analüüsimiseks üle veebirakendusele. Masinapargi seiresüsteem KOMTRAX™ parandab masinate saadavust, vähendab varguste riski, võimaldab müügiesindajal masina kaugdiagnostikat teostada ning pakub mitmesugust muud teavet, mille abil saab tõhustada tegevuse efektiivsust ja tootlikkust.

KOMATSU CARE hoolduspakett: D61EXi/PXi-23 mudelile laieneb hoolduspakett Komatsu CARE. See on Komatsu klientidele pakutav tasuta hooldusprogramm, mis kuulub iga uue Komatsu EL IIIB saastenormidele vastava ehitusmasina standardpaketti. Esimesel kolmel aastal või 2000 töötunni jooksul katab see pakett tootja poolt kehtestatud nõutavat korralist hooldust, mida teostavad Komatsu väljaõppinud spetsialistid, kasutades tööks Komatsu originaalosi. Komatsu CARE hoolduspakett hõlmab kuni 2 tasuta Komatsu diislikütuse kübemefiltri (KDPF) vahetust ning KDPF-i garantiid esimeseks 5 aastaks või 9000 töötunniks.

Käesolevas uudiskirjas olev informatsioon on ajakohane uudiskirja avaldamise ajal ning võib ilma eelneva teatamiseta muutuda.

Kontakt:

Kevin Broman

Komatsu Europe International N. V.

+32 2 255 24 58

kevin.broman@komatsu.eu